Zakład Chemii Koordynacyjnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii

ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań