Zakład Chemii Koordynacyjnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań